Het zit er weer op!

Wij kunnen weer terugkijken op 4 fantastische Oranjedagen in Rijssen. Vanaf Donderdagavond tot en met Koningsdag hebben wij (bijna) alleen maar lachende gezichten gezien.

Dit is natuurlijk mede dankzij de geweldige inzet van vele vrijwilligers en de uitstekende samenwerking met Lucky en niet te vergeten de gemeente(kearls). De medewerking van het bedrijfsleven, Het Lamoen, de verkeersregelaars en de verschillende kerken, zij hebben er toe bijgedragen dat de Oranjedagen ook nu weer voor iedereen iets te bieden had.

Als je dit alles dan ook nog af mag sluiten met op zaterdagavond een geweldig vuurwerk, op zondag de oecumenische kerkdienst en met zoveel enthousiast publiek, dan kunnen wij als Oranjevereniging alleen nog maar zeggen:

Bedankt en tot volgend jaar!

Oranjevereniging Rijssen

De Oranjevereniging Rijssen zorgt al decennia voor de organisatie van Koningsdag in Rijssen. Wij proberen een zo breed mogelijk gedragen programma neer te zetten en de kosten voor de kinderen gering te houden. Dit wordt niet alleen in Rijssen gewaardeerd maar het heeft er toe bij gedragen dat Koningsdag in Rijssen is uitgegroeid tot een regionale trekker. Dit proberen wij uiteraard vast te houden en zo mogelijk nog verder uit te breiden. Dit jaar gaan wij ook weer alles op en rondom Havezathe "De Oosterhof" en een “evenementenweide” organiseren, om alles zo compact mogelijk te houden en er hierdoor ook minder vrijwilligers nodig zijn. Ook wordt het hierdoor voor de ouders erg makkelijk een oogje op haar spelende kroost te houden.

Wij proberen, zoals ieder jaar, ook nu weer het spelletjescircuit voor de basisschooljeugd gratis te houden. Helaas wordt alles ieder jaar duurder en blijft ons ledenbestand hangen op ca. 450, dit ondanks de geringe kosten (lidmaatschap € 15,- donateur € 7,50 per jaar)Om ook Koningsdag in de toekomst te kunnen organiseren hebben wij dringend leden nodig. Draagt u Rijssen ook een warmt hart toe? Wordt dan ook lid van de Oranjevereniging Rijssen (aanmelden).

Wij wensen in ieder geval iedereen weer een hele fijne dag toe.Terug