FOUTJE IN HET Oranjemagazine

Helaas is in het programmaoverzicht een foutje geslopen. Rock the Park is niet op donderdag maar op VRIJDAG!

Oranjemagazine Oranjevereniging

Wij hebben ook dit jaar met de grootst mogelijke zorgvuldigheid het Oranjemagazine gemaakt. Helaas zijn wij voor de verspreiding afhankelijk van derden en gaat hier wel eens iets mis.

Heeft u geen magazine ontvangen? Wilt u dan zo vriendelijk zijn om dit via het klachtenformulier aan ons te melden, zodat wij kunnen kijken waar het fout is gegaan.

Er liggen vanaf zaterdag 19 april, magazines om af te halen bij de TIP's in Rijssen en Holten, het gemeentehuis Rijssen en bij de bestuursleden van de Oranjevereniging Rijssen.

Oranjevereniging Rijssen

De Oranjevereniging Rijssen zorgt al decennia voor de organisatie van Koningsdag in Rijssen. Wij proberen een zo breed mogelijk gedragen programma neer te zetten en de kosten voor de kinderen gering te houden. Dit wordt niet alleen in Rijssen gewaardeerd maar het heeft er toe bij gedragen dat Koningsdag in Rijssen is uitgegroeid tot een regionale trekker. Dit proberen wij uiteraard vast te houden en zo mogelijk nog verder uit te breiden. Dit jaar gaan wij ook weer alles op en rondom Havezathe "De Oosterhof" en een “evenementenweide” organiseren, om alles zo compact mogelijk te houden en er hierdoor ook minder vrijwilligers nodig zijn. Ook wordt het hierdoor voor de ouders erg makkelijk een oogje op haar spelende kroost te houden.

Wij proberen, zoals ieder jaar, ook nu weer het spelletjescircuit voor de basisschooljeugd gratis te houden. Helaas wordt alles ieder jaar duurder en blijft ons ledenbestand hangen op ca. 450, dit ondanks de geringe kosten (lidmaatschap € 15,- donateur € 7,50 per jaar)Om ook Koningsdag in de toekomst te kunnen organiseren hebben wij dringend leden nodig. Draagt u Rijssen ook een warmt hart toe? Wordt dan ook lid van de Oranjevereniging Rijssen (aanmelden).

Wij wensen in ieder geval iedereen weer een hele fijne dag toe.Terug