Aanmelden lid/donateur

Aanmelden als lid of donateur

Door lid of donateur te worden van de Oranjevereniging Rijssen helpt u ook een beetje mee aan het instand houden van Koningsdag in Rijssen.

Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid/donateur van de Oranjevereniging Rijssen en verleent hierbij tot wederopzegging machtiging om jaarlijks van zijn/haar ondergenoemde rekening af te schrijven wegens lidmaatschap/donateurschap.


Dhr.Mw.


Lid (€ 15,- per jaar)Donateur (€ 7,50 per jaar)

Programma

Oosterhoffair

Oranjedagen 2019

Downloads