Belangrijke mededeling Koningsdag 2020

Het Corona virus dwingt ons tot maatregelen die we niet hadden gehoopt te moeten nemen. Dat betekent concreet dat we, in navolging op het advies van het RIVM en in overleg met Gemeente Rijssen-Holten en alle betrokken partijen, hebben besloten alle dagactiviteiten op Koningsdag te schrappen.

Koningsdag
Voorlopig blijft het programma in en rond de tent zoals het Bedrijvenuurtje, Oolderwets Gezellig, de kerkdienst en het vuurwerk nog geprogrammeerd tot nader bericht.

75 jaar vrijheid
In het kader van Nederland 75 jaar bevrijd gaan de meeste activiteiten wel door vanwege het niet massaal bijeenkomen. Zo ook de Straatversiering. Het is belangrijk om met elkaar verbonden te blijven in deze bijzondere tijden. Daarom laat het bestuur deze activiteit en de jurering ook doorgaan. De jurering wordt wel een week opgeschoven, zodat de straten meer tijd hebben om te versieren. Voor de prijsuitreiking wordt een geschikt moment gezocht.

Oranjemagazine
Het Oranjemagazine laten we om dezelfde reden niet drukken. De sponsoren zijn of worden hierover geïnformeerd.

Tot slot
Het bestuur van de Oranjevereniging wenst iedereen in deze periode alle gezondheid en sterkte toe!

Let goed op u zelf maar vergeet ook vooral uw naaste niet!